Trang chủDoanh nhânNhà đại gia Việt có thêm hơn 260 tỷ đồng trong một ngày, tài sản vượt 4.000 tỷ